Skip to main content

Trafiklärare

Sista ansökningsdatum: 2024.10.01

Utbildningen ges av YH akademin.

Som trafiklärare undervisar du elever som ska ta körkort för bland annat personbil. Trafikläraryrket är ett väldigt socialt yrke där du möts av nya personligheter varje dag och följer deras väg mot körkortet. Du utbildar både i bil och i lektionssal. Du planerar och organiserar lektioner, talar inför grupper och ska kunna ge både coachning och mental träning till dina elever så att de klarar av utbildning och tester på väg mot sitt körkort.

Yrkesrollen som Trafiklärare är i stor utsträckning ett praktiskt hantverk där du jobbar med enskilda individer, det är därför viktigt att du är lyhörd och har en förmåga att kunna hantera olika människor och situationer.

Hur ser framtiden ut för en trafiklärare?

I branschen finns ett stort behov utav trafiklärare med behörighet och trafikskolorna har idag svårt att rekrytera kunnig och välutbildad arbetskraft. Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) ser denna utbildning som väldigt viktig för branschens framtida utveckling och för att kunna anställa rätt kompetens.

Utbildningens upplägg

Trafiklärarutbildningen bedrivs på distans. Utbildningens teoretiska delar genomförs på distans och de praktiska på den ort du valt. Teoretiska lektioner/föreläsningar sker digitalt och är obligatoriska. Praktiska lektioner sker på plats under de fysiska träffarna som också är obligatoriska på respektive studieort.
Obs: Utbildningen genomförs i manuellt växlad bil.

Tillbaka till utbildningar

Utbildningslängd:

300 YHP/ 1,5 år heltid

Utbildningsstart:

2025.01.13

Utbildningsform:

YH

Plats:

Distans med fysiska träffar i Härnösand och Östersund

Gå till ansökning