Skip to main content

Campus Härnösand Höga Kusten

Vi skapar tillväxt genom kompetensförsörjning. Campus levererar eftergymnasial utbildning både med kommunen som huvudman och via samverkande utbildningsanordnare.

Våra utbildningar

Våra utbildningar ges på eftergymnasial nivå. Vi har flertalet egna yrkeshögskoleutbildningar men samverkar även med andra utbildningsanordnare med fokus på att kunna erbjuda ett brett utbildningsutbud som leder till anställning. Inom kort hoppas vi även kunna erbjuda fler högskole- och universitetsutbildningar.

Våra utbildningar
vara_utbildningar
För studerande

Lärcentrum

Du som studerar är välkommen till Lärcentrum i Sambiblioteket. Ett lärcentrum är en mötesplats för studerande där du får tillgång till studielokaler, olika typer av teknisk utrustning, handledning, studievägledning och biblioteksresurser.

Läs mer
Studenterr
Campus Härnösand

Campus Härnösands uppdrag

Campus Härnösand Höga Kusten samlar efterfrågade, strategiska utbildningar i Härnösand och dess närområde. Syftet är att stärka kunskapsdriven tillväxt, genom att tillgodose behovet av kompetens hos arbetslivet.

Läs mer
start_campus_uppdrag

För arbetsgivare

Genom dialog etablerar vi de utbildningar som företag och arbetsgivare har behov av. Som företagare är du alltid välkommen att ta direktkontakt med oss om du har frågor kopplade till kompetensförsörjning. Ju mer vi vet om behovet som finns, desto bättre kan vi vara ett stöd för tillväxt och utveckling i Härnösand och regionen.

Läs mer
En man på båt
utsikt hoga kusten
För studerande

Studiemiljö i naturen

Läs mer