Skip to main content

För studerande

Studentlokaler, teknik och resurser

Lärcentrum är en viktig del av Campus Härnösand Höga Kusten. Härifrån kan du som studerar på distans nå världens alla lärosäten. Lärcentrum är i första hand till för dig som studerar på eftergymnasial nivå men alla studerande kan plugga i den unika studiemiljön. Oavsett om du studerar på Campus egna utbildningar eller mot ett annat lärosäte är du välkommen till Lärcentrum på plan 3 i Sambiblioteket.

På Lärcentrum finns:

3 st. föreläsningssalar (Tillsammans, Samarbeta & Motivation)
2 st. grupprum (Kreativitet & Kunskap)
1 st. konferensrum (Vision)
Studentkök (Målet)
Studieplatser anpassade för enskilda och i grupp

Två av klassrummen på Lärcentrum är utformade utifrån Active Learning Classroom – Rum för aktivt lärande. ALC sätter den fysiska lärmiljön i fokus och gör en varierad och studentaktiverande undervisning möjlig där fysiska möten kompletteras med digital teknik. Klassrummen är utformade med grupper där varje grupp är utrustad med egen dator, skärm och whiteboard. För att möjliggöra för flexibla lösningar där klassrummen snabbt kan ändras utifrån behov har alla möbler hjul.

Läs mer om Lärcentrum här (harnosand.se).

Heta Utbildningar

Heta Utbildningar är kommunens egna yrkeshögskola. HETA är en maskinhall som består av 2600 kvm stor byggnad fylld med teknisk utrustning. Det är ett av Skandinaviens mest kompletta och totalintegrerade labb. Det är också landets enda fullfjädrade utbildningsanläggning för värmekraftproduktion. I HETA finns labb för både elkraft och förnybara energikällor. Bland annat en fullstor reservkraftanläggning med tillhörande infasningsutrustning och en kondensturbin som drivs av en ångpanna. HETA används av Heta utbildningar som är namnet på Härnösands kommuns egna yrkeshögskoleutbildningar. HETA används även av Härnösands gymnasium, yrkeshögskoleutbildningen för Skärgårdskaptener och ett antal universitet inom området energi. Här tillhandahålls även uppdragsutbildningar och certifieringar. HETA är det enda laboratoriet i Sverige där branschfolk kan examinera sig för installation av förnybar energi.

Läs mer hos Heta Utbildningar
Se en video inifrån maskinhallen

För studerande

Här kan du bo nära din utbildning, Lärcentrum eller biblioteket och ändå ha havet och naturen alldeles inpå knuten. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort.