Skip to main content

Miljö, klimat och hälsa

Sista ansökningsdatum: 2024.04.03

Kursen ges av Umeå universitet

Kursen ger en fördjupad förståelse för hur hälsa samspelar med globalisering och miljö- och klimatförändringar, och hur hållbara lösningar kan utvecklas på lokal och global nivå för att möta framtidens utmaningar.

Kursens innehåll

  • Globala processer såsom miljö- och klimatförändringar
  • De globala hållbarhetsmålen / Agenda 2030
  • Hälsokonsekvensanalys
  • Klimatanpassning
  • Ramverk inom miljö- och klimatpolitik.

Vidare behandlar kursen specifikt klimatförändringar och deras effekter på hälsa i vårt nordeuropeiska klimatområde. I det sammanhanget behandlas också särskilt utsatta miljöer respektive känsliga patientgrupper och individer. Även värmens effekter vid arbete samt klimatanpassning och förebyggande av väderrelaterade risker för boende och inom hälso- och sjukvård ingår. Larmkedjor, handlingsplaner och beredskapsfrågor inom vård- och omsorg tas upp, och effektiviteten av förebyggande åtgärder inom vård- och omsorg.

Kursen består av tre delar som du kan gå i den ordning du vill och har behov av.

Omfattning

Kursen ges som 20 timmar föreläsning fördelade på 10 tillfällen, i november-december 2022.

Medverkande

  • Christofer Åström (Medicine doktor, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet)
  • Maria Nilsson (Professor, Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet)
  • Chris Ebi (Professor, Center for Health and the Global Environment, University of Washington)
  • Eva-Lotta Glader (Docent, överläkare, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet)
  • Gustav Strandberg (Filosofie doktor, SMHI)

Datum för träffar på Lärcentrum i Härnösand

9/4 kl. 17 – 19
23/4 kl. 17 – 19
7/5 kl. 17 – 19

Tillbaka till utbildningar

Utbildningslängd:

Ca 20 timmar

Utbildningsstart:

2024.04.09

Utbildningsform:

Kurs, Universitet

Plats:

Distans med träffar på Lärcentrum

Gå till ansökning