Skip to main content

Kontakttolk

Sista ansökningsdatum: 2024.04.30

Utbildningen ges av Härnösands folkhögskola

Härnösands folkhögskola ger en 1-årig sammanhållen grundutbildning till kontakttolk. Kursen ges på distans med obligatoriska sammankomster i Härnösand. Kursen är en eftergymnasial utbildning under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskola.

Kursinnehåll
Huvudinnehållet efter introduktionskursen är realia/ämneskunskap, tolketik, tolkningsteknik och tolkningsövningar. All grundutbildning innehåller skriftliga realia- och terminologiprov samt muntliga tolkningsprov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Sammankomster och kursupplägg
Utbildningen omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser med sex obligatoriska träffar på Härnösands folkhögskola.

Mellan träffarna sker undervisningen på distans via Internet med Google Suite for Education.

Tillbaka till utbildningar

Utbildningslängd:

1 år

Utbildningsstart:

2024.08.12

Utbildningsform:

Yrkesutbildning folkhögskola

Plats:

Distans med träffar på Härnösands folkhögskola

Gå till ansökning