Skip to main content

Fritidsledarutbildning

Sista ansökningsdatum har passerat

Utbildningen ges av Härnösands folkhögskola

 

Härnösands folkhögskolas fritidsledarutbildning ger dig kunskap och erfarenhet inom konflikthantering, ledarskap och miljöfrågor med internationell koppling.

En yrkesinriktad 2-årig fritidsledarutbildning som ger dig vidgade perspektiv och kunskaper inom ickevåldsmetoder, inkludering, äventyrspedagogik, makt och normer. Du får kraft och verktyg att förändra för individer och driva på för ett hållbart samhälle. Ungefär 90% får jobb efter avslutad utbildning.

Kursinnehåll:

Utbildningen innehåller moment så som Ledarskapsutveckling, beteendevetenskapliga teorier och perspektiv,  samhälle och fritidskultur, metodkunskap, verksamhetsförlagt lärande.

Här på Fritidsledarutbildningen på Härnösands Folkhögskola kommer du dessutom:

  • Hitta vägar för att upptäcka maktobalans i såväl det lilla som i det stora.
  • Utveckla din förståelse för konflikter och bygga upp dina verktyg och metoder för att lösa dem.
  • Lära och träna på strategiskt fredsarbete och ickevåldsmetoder
  • Skapa ett stort kontaktnät och vara en viktig del i att utveckla och leda en utbildning och grupp.
  • Fördjupa din pedagogiska kunskap och vana med fokus på integration och mångfald.
  • Delta i och använda utomhuspedagogik i det storslagna Höga Kusten
  • Jobba praktiskt och teoretiskt med miljö, omställning och återbruk.
Tillbaka till utbildningar

Utbildningslängd:

2 år

Utbildningsstart:

2024.08.19

Utbildningsform:

Yrkesutbildning folkhögskola

Plats:

Härnösands folkhögskola

Läs mer