Skip to main content

Drifttekniker kraft & värme

Sista ansökningsdatum: 2024.05.15

Utbildningen ges av yrkeshögskolan Heta utbildningar.

Vill du skaffa dig en utbildning som är mycket efterfrågad, är du intresserad av att arbeta med varierande och intressanta arbetsuppgifter? Då är vår utbildning Drifttekniker kraft och värme något för dig.

Som drifttekniker jobbar du med att driva, underhålla och reparera teknisk utrustning för produktion och distribution av värme, elkraft och kyla.

Att arbeta som drifttekniker innebär att fungera som en nyckelperson i arbetet att övervaka, driva och underhålla energiproducerande anläggningar. Här möter datorbaserad styr- och reglerteknik den handfasta och traditionella tekniken för el- och energiproduktion samt distribution.

Dagens utvecklingsmöjligheter med nya tekniska landvinningar och miljökrav gör att denna bransch erbjuder möjligheter till ett utvecklande och spännande yrkesliv där efterfrågan på denna kompetens förväntas vara stor den närmaste framtiden.

Examensbenämning
Yrkeshögskoleexamen Drifttekniker kraft och värme

Du kan till exempel arbeta som drifttekniker inom:

  • Energi
  • Kraftvärmeverk
  • Ångpanna
  • Vattenverk
Tillbaka till utbildningar

Utbildningslängd:

400 YHP/ 2 år heltid

Utbildningsform:

YH

Plats:

Distans med fysiska träffar hos Heta Utbildningar

Gå till ansökning