Skip to main content

Rehabiliteringsassistent

Sista ansökningsdatum har passerat

Utbildningen ges av Härnösands folkhögskola

I arbetet som rehabiliteringsassistent ligger fokus på att arbeta med rehabiliterande, hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Du arbetar i team främst tillsammans med en fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska med rehabilitering och habilitering. Du behöver vara lyhörd för vårdtagarens behov, ha förmåga att skapa goda kontakter och uppskatta att samarbeta i team.

Utbildningen utgår från ett salutogent helhetsperspektiv vilket innebär att fokusera på de faktorer som skapar en fysiskt, psykiskt och socialt god hälsa. Målet är att deltagaren ska få med sig användbara teoretiska och praktiska kunskaper samt i yrkesrollen förmedla trygghet, ansvar och respekt för individen.

 

Tillbaka till utbildningar

Utbildningslängd:

40 veckor

Utbildningsstart:

2024.08.12

Utbildningsform:

Yrkesutbildning folkhögskola

Plats:

Distans

Läs mer