Skip to main content

Certifierad kyl- och värmepumptekniker inriktning energieffektivisering

Öppen för sen anmälan

Utbildningen ges av yrkeshögskolan Heta utbildningar.

Bli en viktig pusselbit för framtidens klimat och miljö. Bidra med miljövänliga och hållbara lösningar som på sikt kan hjälpa till att begränsa den globala temperaturhöjningen.

I vårt utbildningslabb ryms landets än så länge enda examinationscentrum för installatörer av förnybara energisystem. Du får förutom spetskompetens som kyl- och värmepumptekniker även insikt i effektiv energianvändning och produktion från förnybara källor – framförallt solen.

Varje dag i yrket får du anta nya spännande utmaningar då alla anläggningar är unika och har olika förutsättningar. Med din kunskap kan du hjälpa till att säkra samhällsviktiga verksamheter, såsom sjukhus, läkemedelsindustri och datacenter.

Du blir hantverkare med ena handen och ingenjör med den andra och får arbeta med både praktisk och teknisk problemlösning. Ett jobb där skarpa, visionära sinnen är viktigare än starka armar.

Tillbaka till utbildningar

Utbildningslängd:

300 YHP/ 1,5 år heltid

Utbildningsstart:

2024.09.02

Utbildningsform:

YH

Plats:

Distans med fysiska träffar hos Heta Utbildningar

Gå till ansökning