Skip to main content

Akvaponiingenjör

Sista ansökningsdatum har passerat

Huvudman för utbildningen är Väddö folkhögskola. De fysiska träffarna sker i Härnösand och Norrtälje.

Akvaponisk odling är ett recirkulerande system (RAS) som möjliggör odlingar året runt, inomhusodling såväl som traditionell växthusodling. Systemet är ett helt slutet system, med minimal miljöpåverkan både avseende vattenförbrukning och utsläpp. Det är känt att flera områden i Sverige år efter år drabbas av vattenbrist samt att traditionella fiskodlingar inte är det bästa alternativet för Östersjöns välmående.

Akvaponiska system möjliggör snabbare tillväxt av grödor och därmed ökad livsmedelsproduktion. Dessa system möjliggör längre odlingssäsonger, snabbare tillväxt samt även möjligheter för inomhusodling. Branschen på området växer i rask takt, samtidigt som nya nationella regler samt strategier driver på utvecklingen. Sveriges livsmedelsstrategi är en av dessa som bland annat nämner ökad innovation, ökad inhemsk livsmedelsproduktion samt hållbarhet. Utbildningen Akvaponiingenjör består kortfattat av tre block: den akvaponiska delen, fiskodling och växtodling.

Tillbaka till utbildningar

Utbildningslängd:

400 YHP/ 2 år heltid

Utbildningsstart:

2024.08.26

Utbildningsform:

YH

Plats:

Distans med fysiska träffar i Härnösand/ Norrtälje

Läs mer