Skip to main content
2022.01.14

Klartecken för två utbildningar i Härnösand

Härnösand har nyligen fått klartecken för två yrkeshögskoleutbildningar. Dels får Heta Utbildningar fortsätta att driva Drifttekniker kraft och värme, dels utökar Lärcentrum samarbetet med Yrkesakademin YH genom utbildningen Affärsutvecklare Besöksnäring Höga Kusten.

– Besöksnäringen i Höga Kusten växer snabbt och branschen uttrycker ett stort behov av fortsatt utveckling för att stärka den positiva trenden. Branschen skriker efter utbildade medarbetare inom många områden. Medarbetare som kan bidra med kompetens inom både befintliga och nyetablerade företag inom exempelvis marknadsföring och kommunikation för att nå rätt målgrupper. Det är naturligtvis jätteroligt för både kommunen och regionen att vi nu fått utbildningsplatser till Lärcentrum i Härnösand, säger Gun-Britt Marklund, verksamhetsstrateg på Lärcentrum.

Affärsutvecklare Besöksnäring Höga kusten finns sedan tidigare i Örnsköldsvik, men utbildningsanordnaren har nu fått beviljat att bedriva utbildningen med ytterligare en studieort – Härnösand.

Utbildningen är upplagd som en distansutbildning där eleverna sköter det mesta av studierna hemifrån, men i kursplanen ingår också ett antal obligatoriska träffar som växlar mellan Härnösand och Örnsköldsvik. I Härnösand kommer träffarna att genomföras på Lärcentrum i Sambiblioteket.

Utbildningen kommer att genomföras vid tre tillfällen, den första med start i januari 2023. Den som anordnar utbildningen är Yrkesakademin YH, en privat aktör som bedriver många olika yrkeshögskoleutbildningar över hela landet, bland annat den trafiklärarutbildning som startade i Härnösand hösten 2021.

– Yrkesakademins utbildningskoncept för besöksnäringen är väl etablerat. Härnösand har nu bidragit med avsiktsförklaringar – vilket i praktiken innebär en garanti för att det finns stöd för utbildningen från besöksnäringsbranschen lokalt och regionalt – och därmed har vi fått tolv av platserna på Affärsutvecklare Besöksnäring Höga kusten, säger Gun-Britt Marklund.

Drifttekniker kraft och värme är en utbildning som drivits framgångsrikt under flera år av Härnösands kommun genom Yrkeshögskolan Heta Utbildningar. Nu har man fått klartecken för ytterligare tre kursstarter, den första höstterminen 2022.

Heta Utbildningar hade också ansökt om att få fortsätta utbildningen Underhållstekniker, men där sa Myndigheten för Yrkeshögskolan nej.

– Det känns jättebra att vi fick en utbildning beviljad. När det gäller underhåll så har vi mycket kompetens och erfarenhet där och jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta att bedriva YH-utbildningar på underhållsområdet i framtiden, säger enhetschef Håkan Ölund på Heta Utbildningar.

Om yrkeshögskola

Yrkeshögskola är ett samlingsnamn för yrkesinriktade, eftergymnasiala utbildningar och det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som beviljar tillstånd att bedriva utbildningar. Tillstånden är som regel tidsbegränsade och den som anordnar utbildningarna får regelbundet ansöka om förlängning av utbildningstillståndet.

Utbildningar i Härnösand

  • Certifierad kyl- och värmepumpstekniker (Heta Utbildningar)
  • Driftingenjör elkraft (Heta Utbildningar)
  • Drifttekniker kraft och värme (Heta Utbildningar)
  • Ingenjör VVS och energi (Heta Utbildningar)
  • Montageledare solel (Heta Utbildningar)
  • Skärgårdskapten (Lärcentrum)
  • Trafiklärare (Lärcentrum)

Fler nyheter

Gå till vårt nyhetsarkiv eller klicka direkt in på våra senaste nyheter.

Till nyhetsarkivet