Skip to main content
2022.02.11

Härnösand kan få flera nya techutbildningar

Flera nya yrkeshögskoleutbildningar inom techområdet kan vara på gång till Härnösand. I samarbete med KYH yrkeshögskola vill Campus Härnösand Höga kusten etablera utbildningar till bland annat applikationsutvecklare och frontend developer som i så fall kommer bedrivas på Lärcentrum. Är intresset tillräckligt stort hos företag och myndigheter i Härnösand och regionen kan utbildningarna starta hösten 2023.

Tech brukar användas som samlingsnamn för utveckling och arbete med informationsteknologi, IT. Branschen växer enormt i Sverige och väntas behöva anställa omkring 70 000 personer till 2024. Och behovet finns även i Härnösand och Västernorrland.

– Vi började utreda behoven redan i höstas och fick bra respons. Vi frågade arbetsgivarna vilken typ av kompetens de behöver mer exakt och sedan har vi sökt yrkeshögskolor som kan erbjuda just det som efterfrågas, säger Mikaela Vennerbring, utvecklare på Campus Härnösand Höga kusten.

I början av februari kunde Mikaela Vennerbring och Lärcentrums verksamhetsstrateg Gun-Britt Marklund presentera yrkeshögskolan KYH:s utbildningar för GoodTech-nätverket, som samlar techföretag i Härnösands kommun:

  • Applikationsutvecklare – 400 yhp
  • Frontend developer – 405 yhp
  • Programvarutestare – 400 yhp
  • .NET Developer – 400 yhp
  • Agil projektledare Scrum – 320 yhp
  • Backend developer – 400 yhp
  • Fullstack Developer Webbutveckling – 400 yhp
  • DevSecOps Engineer – 400 yhp

Utbildningarna är alla omkring två år långa och är tänkta att anordnas inom ramen för KYH:s modell Anywhere. Den innebär platsbunden utbildning i mindre klasser runt om i Sverige och där läraren undervisar på distans.

– Studieorten för studenterna blir Härnösand. Att ha en klass eller en studiegrupp som samlas och arbetar tillsammans har visat sig vara bra för studieresultaten, och KYH är mycket nöjda med de lokaler som vi kan erbjuda på Lärcentrum i Sambiblioteket, säger Gun-Britt Marklund, verksamhetsstrateg på Lärcentrum som är en del av Campus.

Ansökan om att få starta nya utbildningar ska lämnas in till Myndigheten för Yrkeshögskolan i juni. För att få en utbildning beviljad krävs att arrangören kan visa upp så kallade avsiktsförklaringar från lokala aktörer. En avsiktsförklaring är en prognos som visar att arbetsgivare i Härnösand behöver anställa personer med de kunskaper som utbildningarna ger och gärna också kan erbjuda LIA-plats för studenterna på utbildningen som ska göra praktik.

Under våren kommer Mikaela Vennerbring tillsammans med sina kollegor på kommunen och samarbetspartners på KYH därför att kontakta många företagare och myndigheter för att se hur stort intresset är och vilka utbildningar som är mest efterfrågade och därmed ska ansökas om. Och hon är optimistisk.

– Responsen från GoodTech-nätverket har varit positiv hela vägen så arbetsgivarna vill, Härnösands kommun och Lärcentrum vill, och jag tror också att det finns många som ska välja yrkesbana som också vill se flera av de här utbildningarna i Härnösand, säger Mikaela Vennerbring.

Fler nyheter

Gå till vårt nyhetsarkiv eller klicka direkt in på våra senaste nyheter.

Till nyhetsarkivet