Skip to main content
2022.04.27

Härnösand blir först i Norrland – VR-studion öppnar för träning, utbildning och underhållning

En träningsmiljö helt baserad på datorsimulerad verklighet byggs upp i Härnösand. Pionjärsatsningen har fått namnet VR-studion och anläggningen är den första i sitt slag i Norrland. Nu öppnar VR-studion i Technichus lokaler.

VR står för virtual reality (på svenska: virtuell verklighet), en datateknik som simulerar verkliga eller påhittade miljöer och scenarier, och även låter användaren interagera i miljöerna. VR-tekniken kan användas för allt från underhållning till realistisk träning på svåra eller farliga arbetsmoment.

Den avancerade tekniska utrustningen känner inte bara av hur testpersonen rör sig i rummet utan kan också registrera kroppsspråk, tonläge och ordval, vilket gör det möjligt att träna på exempelvis social interaktion och konflikthantering.

Ett träningstillfälle inleds med att testpersonen får en kort bakgrundsinformation om tekniken och om scenariot. Sedan är det bara att ta på hjälmen som levererar syn- och hörselintrycken, och försöka lösa uppgiften i den datorsimulerade, tredimensionella miljön.

– Intresset för den här tekniken är enormt, och med VR-studion placerar vi oss i framkant i Sverige. Men vi erbjuder inte bara en väldigt avancerad teknik utan också vår pedagogiska kompetens. Vi vet hur man lägger upp träning och utbildning för att få ut maximalt av passet i VR-studion, säger Marcus Claesson, vd på Technichus Science Center.

Bakom VR-studion står Lärcentrum på Härnösands kommuns arbetslivsförvaltning och Technichus Science Center, och studion finns i Technichus lokaler.

Studion har redan testats av grupper från olika verksamheter inom Härnösands kommun, och responsen har varit mycket positiv. Nu öppnar VR-studion för externa kunder.

– VR-studion är ett verktyg som inte bara stärker Lärcentrum, utan som också kan utveckla många andra verksamheter – såväl inom vår egen organisation som hos andra myndigheter, organisationer och företag. Vårt mål är att VR-studion ska bli en tillgång för hela Västernorrland, säger Ingrid Nilsson, chef för arbetslivsförvaltningen i Härnösands kommun.

Läs mer på VR-studions hemsida.

Fler nyheter

Gå till vårt nyhetsarkiv eller klicka direkt in på våra senaste nyheter.

Till nyhetsarkivet