Skip to main content
2021.01.19

Fem YH-utbildningar beviljade till Härnösand

ärnösand fick fem yrkeshögskoleutbildningar beviljade 2021/2022. Två av dem, Skärgårdskapten och Trafiklärare, är helt nya och sker i samverkan med andra utbildningsanordnare.

− Jättekul. Det känns som ett bra kvitto på att vi är på rätt väg, både med att fortsätta utveckla egna framgångsrika utbildningar och att vara en attraktiv samarbetspartner. Det känns som ett genombrott för vårt arbete med att utveckla Campus Härnösand, säger campusutvecklaren Anna Engnell.

Utbildningen till skärgårdskapten sker i samverkan med Marina läroverket/Klart Skepp i Stockholm och trafiklärarutbildningen tillsammans med YrkesAkademin.

− Det är de som är huvudmän, men rent fysiskt kan eleverna läsa utbildningarna på Lärcentrum här i Härnösand, säger verksamhetsstrategen Gun-Britt Marklund.

För bara någon vecka sedan fick länets alla Lärcentrum totalt sex miljoner kronor för att utveckla verksamheten. Tanken med Campus Härnösand är att skapa ett utbildningsnav i Härnösand med Lärcentrum och Sambiblioteket som central mötesplats för olika typer av utbildningar på olika nivåer. Utbildningsanordnarna kan finnas både lokalt eller någon helt annanstans.

− Härnösandsborna ska kunna studera helt eller delvis på hemmaplan, även om de studerar vid ett universitet, en högskola eller yrkeshögskola på annat håll, säger Gun-Britt Marklund.

De tre utbildningar som beviljades för Härnösands egen yrkeshögskola Heta Utbildningar är Driftingenjör elkraft, Ingenjör VVS och energi samt Certifierad kyl- och värmepumptekniker. Samtliga tre finns redan på skolan och får förnyat förtroende.

− Det är glädjande att våra befintliga utbildningar får fortsatt förtroende och att vi nu beviljas ytterligare en ansökningsomgång. Vi har väl fungerande utbildningar och det har varit väldigt bra söktryck på dem de senaste åren, säger Hans Östberg, tillförordnad enhetschef på Heta Utbildningar.

På Heta Utbildningar finns sedan tidigare även utbildningarna Montageledare solel, Underhållstekniker processindustrin och Drifttekniker kraft och värme. Inför hösten 2021 söktes ytterligare tre utbildningar till Outdoorproducent, Ekolantbrukare och Automationstekniker, men de beviljades inte den här gången. En utbildning till Stadsplanerare som söktes i samverkan med YrkesAkademin beviljades inte heller.

− Men vi fick fem av nio sökta utbildningar. Det är ett mycket bra resultat, säger Hans Östberg.

Totalt fick Myndigheten för yrkeshögskolan in 1 482 ansökningar varav bara en tredjedel, 484 stycken beviljades. Närmare 40 000 utbildningsplatser beviljades.

Beviljade yrkeshögskoleutbildningar i Härnösand:

  • Driftingenjör elkraft (start hösten 2021)
  • Ingenjör VVS och energi (start hösten 2021)
  • Certifierad kyl- och värmepumptekniker (start hösten 2021)
  • Montageledare solel (start hösten 2021)
  • Drifttekniker kraft & värme (start hösten 2021)
  • Skärgårdskapten. I samverkan med Marina läroverket /Klart Skepp (start hösten 2021)
  • Trafiklärare. I samverkan med YrkesAkademin (start våren 2022)
  • Underhållstekniker inom processindustrin (start våren 2022)

Fler nyheter

Gå till vårt nyhetsarkiv eller klicka direkt in på våra senaste nyheter.

Till nyhetsarkivet