Skip to main content
2023.06.30

Campus Härnösand vill växa och erbjuda fler utbildningar


Campus Härnösand vill växa och bredda utbudet av yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar). I den senaste ansökningsomgången till Myndigheten för yrkeshögskola söker de om tillstånd för inte mindre än 11 utbildningar.

– Vi siktar på att bli en stark spelare i kompetensförsörjningsmatchen, säger Håkan Ölund, chef på Campus Härnösand Höga Kusten som arbetar kontinuerligt med att bredda utbudet.

Satsning på tech och teknik fortsätter

I höst startar den första techutbildningen för Systemutvecklare DevSecOps och ambitionen är att få starta tre utbildningar till. Ansökan görs i samarbete med Bron innovation, KYH yrkeshögskola och Good-Technätverket i Härnösand.

Industrins omställning har lett till att traditionella yrkesroller ställs inför helt nya utmaningar och kompetenskrav. För att stärka teknikområdet vill Härnösand bland annat utbilda processtekniker med vätgaskompetens i samarbete med Lapplands lärcentra.

Ny utbildning inom hälso- och sjukvård för äldre

Behovet av kompetensförsörjning och vidareutbildning är stort även inom vården. Socialförvaltningen lyfter utbildningsbehovet utifrån reformen God och Nära vård. Campus Härnösand Höga Kusten ansöker därför i samarbete med Hermods om att får utbilda specialistundersköterskor med fokus på vård och omsorg av äldre.

– Den här kompetensen finns inte att få, men behövs för att stärka kvaliteten i verksamheterna, säger Anne Wigren, verksamhetsansvarig på Rik Assistans AB, som är ett av de företag som stöttar ansökan.

Vill behålla kompetens kvar i Härnösand – oavsett ålder

Möjlighet till utbildning och vidareutbildning är viktig för unga i början av yrkeslivet.

– Ju fler utbildningar vi kan erbjuda i Härnösand, desto fler får möjlighet att bo kvar istället för att flytta till utbildning och jobb, säger Håkan Ölund på Campus Härnösand Höga Kusten. I takt med att pensionsåldern höjs och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar också intresset för att ändra yrkesinriktning mitt i livet. Med en bredare utbildningskatalog kan Härnösand möta upp näringslivets kompetensförsörjningsbehov och ge fler möjlighet till utbildning och jobb.

I januari 2024 tar Myndigheten för Yrkeshögskola beslut om vilka utbildningar som beviljas kursstart nästa höst.

Fler nyheter

Gå till vårt nyhetsarkiv eller klicka direkt in på våra senaste nyheter.

Till nyhetsarkivet