Skip to main content
2022.07.04

Campus Härnösand söker nya yrkeshögskoleutbildningar

Campusutvecklare Mikaela Vennerbring, Marcus Johansson, vice VD på 2MA och Gun-Britt Marklund, verksamhetsstrateg på Lärcentrum samarbetar för att få fler Tech-utbildningar till Härnösand.Campusutvecklare Mikaela Vennerbring, Marcus Johansson, vice VD på 2MA och Gun-Britt Marklund, verksamhetsstrateg på Lärcentrum samarbetar för att få fler Tech-utbildningar till Härnösand.

Campus Härnösand Höga Kusten söker åtta nya yrkeshögskoleutbildningar, flera av dem med inriktning mot Tech-branschen. Blir ansökningarna beviljade startar de hösten 2023.

Tillgång till utbildad personal är en avgörande framtidsfråga för utveckling för både företag och myndigheter i Härnösand. Campus Härnösand ska vara navet i arbetet med kompetensförsörjning.

Flera av de utbildningar Campus nu ansöker om att få starta har inriktning mot Tech. Tech brukar användas som samlingsnamn för utveckling och arbete med informationsteknologi, IT. Branschen växer enormt i Sverige och väntas behöva anställa omkring 70 000 personer till 2024. Och behovet finns även i Härnösand och Västernorrland.

– Vi har ett väldigt gott samarbete med både utbildningsanordnare och företag som ser behov av dessa utbildningar. Företagen har varit med och format utbildningsinnehållet och de vill ta emot studenter från utbildningarna på LIA (Lärande i arbetslivet) och är intresserade av att anställa, säger Mikaela Vennerbring, campusutvecklare på Härnösands kommun.

– 2MA är i en tillväxtfas och vi kommer ha ett ökat behov av personer med teknisk kompetens. Vår ambition är att fortsätta utveckla bolaget ifrån Härnösand, men det kräver också att det finns personal att tillgå. Att vi tillsammans med andra tech-bolag i Härnösand bidrar till att få nya utbildningar i närområdet känns bra. I förlängningen hoppas vi att vi kan få fler personer att stanna kvar i Härnösand Höga kusten och gemensamt bidra till en positiv utveckling av både staden och näringslivet, säger Marcus Johansson, vice VD på 2MA.

– Vi har som strategi att växa i Härnösand, men har precis som många andra företag i branschen svårt att hitta personal med rätt kompetens. Ett bra utbildningsutbud på Campus Härnösand Höga Kusten blir en nyckel för att lyckas. Vi gillar Tech och vi gillar Härnösand och de här ansökningarna visar att vi är många som tillsammans vill skapa något bra, säger Mikael Bäckman på Portal +.

På Campus Härnösand Höga Kusten finns både utbildningar som ges på plats via kommunens egen yrkeshögskola Heta Utbildningar och utbildningar där föreläsaren finns på annan ort och undervisar studiegrupper som möts på Lärcentrum i Sambiblioteket.

Här är de åtta utbildningar som Campus Härnösand Höga Kusten är med och söker:

 • Akvaponiingenjörsutbildning i samarbete med Väddö folkhögskola
 • Specialistundersköterska Hälsa- och rehabilitering Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand
 • Stadsodlare Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand
 • Underhållsingenjör Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand
 • .NET developer i samarbete med KYH yrkeshögskola
 • Fullstack developer i samarbete med KYH yrkeshögskola
 • DevSecOps i samarbete med KYH yrkeshögskola
 • Agil projektledare i samarbete med KYH yrkeshögskola

I början av nästa år lämnar Myndigheten för yrkeshögskola besked om vilka utbildningar som får starta i Härnösand hösten 2023. Utbildningar får bara starta om myndigheten anser att den ansökan de fått visar att det finns företag och organisationer som har behov av den kompetens utbildningen ger.

Redan nu erbjuder Campus ett brett utbildningsutbud bestående av:

 • Trafiklärare
 • Affärsutvecklare besöksnäring Höga Kusten
 • Skärgårdskapten
 • Driftingenjör Elkraft
 • Drifttekniker Kraft & Värme
 • Ingenjör VVS och energi
 • Certifierad Kyl och värmepumpstekniker

Fler nyheter

Gå till vårt nyhetsarkiv eller klicka direkt in på våra senaste nyheter.

Till nyhetsarkivet