Skip to main content

Skärgårdskapten

Sista ansökningsdatum har passerat

Utbildningen ges av Marina läroverket.

Tvåårig yrkeshögskoleutbildning för dig som vill satsa på en karriär inom skärgårdstrafiken. Utbildningen omfattar bland annat Fartygsbefälsexamen klass VII och ger 12 månaders sjötid vilket ger dig behörighet som Fartygsbefäl klass VII inre fart när du tar examen.

Skärgårdskaptensutbildningen i Härnösand är en utbildning på ”Halvdistans”. Ca 75% av tiden följer du den teoretiska delen av utbildningen via länk. Du kan då välja om du vill sitta hemma eller på Lärcentrum i Härnösand (Sambiblioteket) men det kommer också att vara schemalagda aktiviteter som kräver närvaro. Du behöver alltså bo så att du regelbundet kan ta dig till Härnösand. Det rör sig då till exempel om praktiska övningar och handledning i studiegruppen. Att jobba på sjön är ett teamwork så en bra befälsutbildning går inte att genomföra helt på distans.

Under några veckor (3-4 veckor per termin) det första året kommer utbildningen att vara förlagd till Stockholm och då bor du på ett av våra fartyg på skolan i Stocksund eller på vår ö Norra Idskär. Under andra året är större delen av höstterminen förlagd på Sjöfartshögskolan i Kalmar (10 veckor).

Tillbaka till utbildningar

Utbildningslängd:

400 YHP/ 2 år heltid

Utbildningsstart:

2023.09.18

Utbildningsform:

YH

Plats:

Distans med fysiska träffar på Lärcentrum

Läs mer