Skip to main content

Campus

Lärcentrums uppdrag

Lärcentrums uppdrag är att vara en mötesplats och resurs för vuxenstuderande, att mäkla utbildning och vara en motor för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv. Lärcentrum organiseras inom arbetslivsförvaltningen i Härnösands kommun och är en del av Campus Härnösand Höga Kusten.

Motor, Mäklare & Mötesplats

Lärcentrum som motor innebär ett aktivt arbete med kompetensförsörjning där utbildning bidrar till regional utveckling och omställning. Lärcentrum arbetar utifrån strategiska och efterfrågestyrda utbildningar i samverkan med yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Utbildningar som erbjuds via Lärcentrum ska vara efterfrågade och möta behovet från näringsliv, arbetsliv och samhälle. Genom att samverka med utbildningsanordnare arbetar Lärcentrum med att mäkla utbildningar mellan anordnare och studerande samt utbildningsutbud och utbildningsbehov. Lärcentrum är även en mötesplats för företagare och studenter, allmänhet och näringsliv.

Pedagogiska möjligheter med virtuella lärmiljöer

Lärcentrum erbjuder virtuella lärmiljöer i attraktiva och tillgängliga mötesplatser. Här finns flexibla fysiska lärmiljöer som kan anpassas till olika pedagogiska upplägg och kreativa möten. Lärcentrum utvecklar ständigt sina virtuella och fysiska lärmiljöer för att hålla mycket hög högskolemässig standard och service.

Nätverk/Nitus

Lärcentrum är medlem i Nitus – nätverket för kommunala lärcentra. Nitus arbetar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet.