Skip to main content

För utbildningsanordnare

Campus Härnösand Höga Kusten utvecklar och samlar en bredd av utbildningar med fokus på arbetslivets kompetensförsörjningsbehov. Detta är ett uppdrag som både campusutvecklaren och verksamhetsstrateg samt utvecklare på Lärcentrum arbetar med. Vi utgår från arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens och bidrar till att skapa tillväxt genom kompetensförsörjning. I det arbetet söker vi gärna samarbeten och vill komma i kontakt med universitet, högskolor, folkhögskolor och yrkeshögskolor som har samma mål som oss. Att leverera efterfrågad kvalitativ utbildning.

Kontakta oss