Skip to main content

Campus

Forskning och utveckling

Campus Härnösand samverkar med Mittuniversitetet.

Vår framgångsrika samverkan inom forskning och utveckling med Mittuniversitetet stärker hela Härnösands kommunkoncern, våra etablerade företag och samhället i stort. Forskningen utgår från utmaningar och behov som behöver hanteras på kort och lång sikt.

Inom utbildningsområdet pågår även projekt som bidrar till Campus Härnösands utveckling.

Läs om forskningsprojekt i samverkan mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet (miun.se)