Skip to main content

Campus

Campus uppdrag

Tillväxt

Campus samlar efterfrågade, strategiska utbildningar. Syftet är att stärka kunskapsdriven tillväxt, genom att tillgodose kompetensbehovet hos arbetslivet.

Samverkansplattform

Campus är organiserat under Tillväxtavdelningen på kommunen och fungerar som ett paraply för eftergymnasial utbildning. Campus är en samverkansplattform för aktörer inom utbildning, forskning och utveckling. Kunskapsutveckling och innovation är centralt för tillväxt och möten mellan människor leder till kreativitet och utveckling. Genom att sammanfoga flera pusselbitar bildas Campus.

Utbildning

Målet är att världens utbildningar finns tillgängliga inom Campus, vilket gör att fler väljer att bo och studera i Härnösands kommun. Campus mäklar rätt utbildning, i rätt tid och på rätt plats. Utbildningarna som ges är efterfrågade av arbetslivet och av god kvalité.